Archiwum dla kategorii *PRZEKAZY ZE ŚWIATŁA*

19.12.2014 Zaczęła się najpotężniejsza Transformacja! Mistrz ASANA MAHATARI (Saint Germain)

KRÓL I KELNER Sen – Scena I: Jestem gospodarzem lub/i królem na przyjęciu. Wszyscy ludzie muszą okazać mi swoje referencje. Niektórzy z nich są mi znani, inni nie. To co widzę to przede wszystkim niesamowicie szpetni ludzie. Tylko sporadycznie widzę ludzi o przyjemnym wyglądzie. Nadzy lub półnadzy z podartymi szatami, wybrudzeni przechodzą Ci ludzie obok […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 (PAT/Planetary Ascension Team) 行星揚升團隊詔令,以加快金融制度和獵戶座矩陣的崩潰 [CN]

Translation in Traditional Chinese by for1 在過去,行星揚升團隊已經有多次使用集體的力量將事件過程實質提升過。有好幾次,我們被我們的高我敦促做出這樣的詔令,事後Elohim (傳訊)都已證實是一個完全成功的方式。  這一年多來,我們沒有使用過這個非常強大的工具,來為自己和揚升作集體創作。現在,我們已經達到一個時間點,在此我們應該再次採取一個集體的詔令, 以加速這奴役人類的獵戶座貨幣體系崩解,金融危機在上週已全速度開始,並在本週持續出現。我們現在有最強大的源頭能量可供我們運用,他們並且授權我們在“此刻當下"立即創造。讓我們以無限造物主之神名義來使用這些能量,為了創造地球蓋亞母親命運和利益眾生。 請唸出此詔令至少三次,在未來的日子裡最好能更多次,大聲唸誦。 * 行星揚升團隊詔令,以加快獵戶座貨幣體系的實際崩潰,並結束這3D全息現實從此一勞永逸 * 謹此,我(全名),第一時刻和最後時刻的光戰士、揚升大師、蓋亞理則神、新黃金銀河系守護者,詔令獵戶座矩陣及其主要支柱、獵戶座金錢制度“現在"在至高的地球母親上崩解。這包括所有的股票和全世界商品交易所,所有西方的銀行和政府關閉,並排除一個新的世界戰爭。 為此,我從最高之柱調用我的本是存有 – 揚升,轉化和治療的紫金色火焰, – 治療的綠色火焰, – 神聖上帝意旨的藍色火焰, – 愛的粉紅色火焰, – 上帝本質金剛顆粒形式的金銀色基督之光  澆灌蓋亞和她所有時間線上我的多維體,觸發獵戶座矩陣及其金融體系的即刻崩潰,並引發人類的全球性覺醒,達到所有存在這個至高地球母親的神聖真理。 就是這樣吧,就是這樣,就是這樣!  我是即我是,(全名),第一時刻和最後時刻的光戰士、揚升大師、蓋亞理則神和新黃金銀河系守護者,謹此致上我的詔令,以源頭之名(重複該聲明也是三次)。 * Podziel się wpisem: © Prawa autorskie tekstów należą do Jahn J. Kassl. Autor oświadcza wyraźnie iż teksty te mogą być kopiowane/powielane jedynie w nieskróconej formie, […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 Le décret du PAT (Equipe Planetaire d’Ascension) pour le Crash Financier et le collapse du systeme monétaire de la matrixe d’Orion. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [FR]

traduit en français par Bjoern Kurt Dans le passé, le PAT a utilisé la puissance de décrets collectifs à plusieurs reprises pour changer le cours des événements en faveur de l’ascension. A plusieurs reprises nous étions exhortés par nos Sois Supérieurs (Higher Selfs=HS)  de faire de tels décrets, qui ont ensuite été confirmés comme étant un […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 Un Decreto del PAT para acelerar la crisis financiera y el colapso de la Matriz de Orión. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [ES]

traducido en español por Alfredo En el pasado, el PAT ha utilizado el poder de los decretos colectivos varias veces para cambiar el curso de los acontecimientos a favor de la ascensión. En varias ocasiones estábamos urgidos por nuestros HS  para hacer tales decretos,  fueron confirmados  por los Elohim que fueron un exito completo. Desde […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 A PAT Rendelete: hogy egyszer s minden-Korra véget vessen a 3-Dimenziós holografikus valóságnak és elősegítse az Orion pénzügyi rendszer valódi összeomlását. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [HU]

translated in Hungarian by Zol Ezt megelőzően, a PAT a kollektív rendelkezések erejével felruházva nem egy alkalommal fordította a felemelkedés javára az események folyását. Nem egyszer sürgetett minket a Lélek hogy ily módon intézkedjünk, tulajdonképpen mely határozatok részünkről azt követően, az Elohim beszámolói szerint, teljes sikernek bizonyultak. Már több mint egy éve nem vetettük be ezt […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 Dekret (Beschluss) des PAT, um den Finanzcrash und damit den endgültigen Zusammenbruch der Orion Matrix zu beschleunigen. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [DE]

In der Vergangenheit hat das Planetare Aufstiegs Team bereits mehrmals die Macht des Kollektivs dazu nutzen können, dem Verlauf des Aufstiegsprozesses eine Wendung zu geben. Bei verschiedenen Gelegenheiten wurden wir von unserem Höheren Selbst aufgefordert, Beschlüsse von diesem Ausmaß in die Wege zu bringen, die uns von den Elohim in der Folge als voller Erfolg […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

18.12.2014 Un Decreto della PAT per Accelerare il Crollo Finanziario e il Collasso della Matrice Orion. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [IT]

traduzione da Massimiliano Scalas In passato, la PAT ha usato la potenza di decreti collettivi diverse volte per cambiare il corso degli eventi in favore dell’ascensione. In diverse occasioni siamo stati spinti dai nostri HS a fare tali decreti, il cui pieno successo è stato poi confermato dagli Elohim. Da più di un anno non abbiamo […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

17.12.2014 Regenci-Logosi. Mistrz SANANDA

Sen: Zostaję wybrany lub powołany na ultymatywnego Regenta tego lub podobnego Świata. Wydaje mi się że nawet papież musi wykonywać moje dyspozycje. Zauważam jak ta wiadomość szerzy się jednocześnie wśród wszystkich ludzi na tej Ziemi i jak nagle oni odnoszą się do mnie w uniżony sposób, z typowym respektem ze strony ludzi którzy są podlegli […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

16.12.2014 Zarządzenie PAT w celu przyspieszenia krachu finansowego i upadku Matriksa Oriona. Dr. Georgi Stankov (PAT Team) [PL]

Tłumaczem poniższego tekstu jest alleksa. Team TERRA dziękuje za możliwość publikacji! W przeszłości PAT (Planetary Ascension Team) kilka razy wykorzystywali moc kolektywnych (zbiorowych) Zarządzeń, po to by odwrócić bieg Wydarzeń na rzecz Wzniesienia. Kilkukrotnie byliśmy wzywani przez nasze HS (Wyższe JA) do wymówienia Zarządzeń które okazały się być pełnym sukcesem – co zostało potwierdzone przez […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy

14.12.2014 Zakotwiczcie Wibrację Miłości Boga. Mistrz KUTHUMI

Zaczynajcie Dzień w Miłości, kontynuujcie Dzień w Miłości, kończcie Dzień W Miłości! Ja Jestem KUTHUMI Ukochani Ludzie! Wielkie i intensywne interakcje naznaczają te Dni. Od Was jest wymagane i Wy pełnicie Waszą Służbę na Mostach Światła, na Poziomach pomiędzy Światami i na tym Świecie – takim jakim się on Wam prezentuje: w „Matriksie Iluzji”. ŚWIADOMOŚĆ […]

Podziel się wpisem:
 • Facebook
 • Śledzik
 • Twitter
 • PDF
 • Google Bookmarks
 • Gadu-Gadu Live
 • Wykop
 • email
 • Drukuj

Brak komentarzy